Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Meld u hier aan voor een van de vier informatieavonden

Uw aanmelding geldt voor

Uw gegevens

Klik ter controle hieronder in het daarvoor bestemde vakje.