Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Historische Verening Makkinga

Historische Verening Makkinga

Coordineert de dorpscanon van het dorp Makkinga. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: jenrbak@gmail.com

Tekst: © Historische Verening Makkinga • Foto: ©