Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Historisch Warns

Historisch Warns

Coordineert de dorpscanon van het dorp Warns. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: stobbe.riekele@gmail.com

Tekst: © Historisch Warns • Foto: ©