Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Vereniging Dorpsbelang Fochteloo

Vereniging Dorpsbelang Fochteloo

Coordineert de canon van het dorp Fochteloo. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: maarten@jeronimus.frl

Tekst: © Vereniging Dorpsbelang Fochteloo • Foto: ©