Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Coordineert de canon van het dorp Dronryp. Nadere informatie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: johandalstra@chello.nl

Tekst: © Wurkgroep Histoarysk Dronryp • Foto: ©