Canoncommissies

De eerste aanmeldingen vanuit de dorpen komen op dit moment binnen.

Op deze pagina worden de verschillende canoncommissies aan u voorgesteld. Daarbij wordt aangegeven voor welke dorpen en steden de betreffende commissie de canons zal samenstellen en dus "de kar zal trekken". Dit stelt u in staat om contact met een bepaalde commissie te zoeken als u een opmerking of een suggestie heeft over een bepaalde canon of een bepaald canonvenster.

Via onderstaande lijst van dorpen en steden kunt u de bijbehorende canoncommissie ook selecteren.

© André Buwalda

Groep Buwalda

De groep Buwalda Coördineert de dorpscanons van de dorpen Schettens, Longerhouw, Schraard en eventueel Wons.

André A. Buwalda doet al zo’n 25 jaar algemeen historisch onderzoek na......

Lees meer

©

Groep Kooij

Coordineert de dorpscanon van het dorp Snakkerburen. Nadere introductie volgt.......

Lees meer

©

Stichting Bildts Aigene

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Oudebildtzijl. nader introductie volgt.......

Lees meer

© Stichting Klooster Claercamp

Stichting Klooster Claercamp

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Sijbrandahuis en Rinsumageest.

De Stichting Klooster Claercamp is eind 2008 opgericht met het doel meer bekendheid te geven aan het voormalige klooste......

Lees meer

© Stichting Oud Ried

Stichting Oud Ried

Eind 1998 is een groepje enthousiaste inwoners van Ried begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp. Het doel van onze Stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met......

Lees meer

©

Stichting Oud-Achtkarspelen

Coördineert de dorpscanons van de dorpen: Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Surhuizum, Surhuisterveen, Twijzel en Twijzelerheide.

De Sti......

Lees meer

© Werkgroep Geschiedenis Sumar

Werkgroep Geschiedenis Sumar

In 2002 vormde een zestal inwoners van Sumar de Werkgroep Geschiedenis Sumar. Deze werkgroep nam de taak op zich een boek te schrijven over de geschiedenis van het dorp. De eerste jaren werden besteed......

Lees meer