© Paul Borghaerts

Paul Borghaerts

Een aantal jaren gelden heb ik mij toegelegd op de nedergerechten en het transcriberen van akten hieruit. Dat geeft een mooie inkijk in de rechtsgang,in de inboedels, koopakten en weesrekeningen ......

Lees meer

© Dr. Karel F. Gildemacher

Dr. Karel Gildemacher

Dr. Karel F. Gildemacher is gespecialiseerd in (West-Europese) namen, meer speciaal de relatie tussen (Germaanse) toponiemen en de ruimtelijke en culturele geschiedenis van het landschap, met name in ......

Lees meer

© Dr. Jelle Miedema

Dr. Jelle Miedema

Jelle Miedema/dr., antropoloog en etnohistoricus, geboren te Wommels (1946). Onderzoek naar huwelijk en verschantschap in westelijk Papua, Indonesië (1984) leidde in toenemende mate tot belangste......

Lees meer

© Dr. Meindert Schroor

Dr. Meindert Schroor

Meindert Schroor (Harlingen, 1955), studeerde sociale geografie aan de RU Groningen (1972-1979). Thans zelfstandig sociaalgeografisch en histo­risch onderzoeker te Leeuwarden en portefeuillehouder Cul......

Lees meer

© Johan Wagenaar

Johan Wagenaar

Na twintig jaar in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met "It âlders erf". Ik houd mij daarbij in grote lijnen bezig met projecten binnen het cu......

Lees meer