Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten
Foto: © Niels de Vries

In de maand november zullen vier informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De locaties zullen naar verwachting in Dokkum, Franeker, Drachten en Sneek zijn.

Voor de pauze zal een inspirerende spreker een boeiend betoog houden over de historie van de regio en de inliggende dorpen en steden. Aansluitend zal inhoudelijke informatie over het project en de aanpak worden gegeven. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en uitleg over de aanmeldingsprocedure en het maken van canonvensters. Ook zullen voorbeelden van dorpscanons worden getoond. (De bijeenkomst in Franeker is inmiddels gepland. Deze vindt plaats in de Franeker Academie op 28 november vanaf 19:30. Locatie is de Botniastins aan de Breedeplaats te Franeker, inloop rond 19:00).

Als u interesse heeft in het project en een van de informatieavonden wilt bijwonen dan kunt u zich  aanmelden via deze website (zie de aanmeldknop onder aan deze pagina). Wees er wel snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. Per avond kunnen ongeveer 70 personen aanwezig zijn. De avond is bedoeld voor leden van lokale historische verenigingen, plaatselijke belangen en iedereen die verder begaan is met de lokale historie en het documenteren hiervan.