Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!
Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. Dit kan betekenen dat een pagina tijdelijk niet beschikbaar is! Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt verder wel gewoon gebruik blijven maken van de website.

Artikel Friesch Dagblad

Deel

11 december 2017: Artikel Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. werd ook aandacht besteed aan het project Canons van de Friese dorpen en steden.