Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Nuvere skutters

Deel

18 december 2017: Nuvere skutters

Janneke de Boer pleit op haar Blog op de website van Doarpswurk voor "Nuvere skutters" in de dorpscanons! Wij kunnen het daar alleen maar mee eens zijn en hebben er ook al rekening mee gehouden. Ieder dorp heeft immers zijn eigen "nuvere skutters" en de herinnering aan deze markante dorpsfiguren kan via de dorpscanons levend worden gehouden.

De interessante blog van Janneke de Boer is hier te lezen.