Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Interview met initiatiefnemers in het Friesch Dagblad

Deel

19 december 2017: Interview met initiatiefnemers in het Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 19 december 2017 staat een uitgebreid artikel over de dorpscanons.