Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Gelukkig nieuwjaar

Deel

29 december 2017: Gelukkig nieuwjaar

Op de drempel van het nieuwe jaar willen we iedereen een gelukkig en gezond 2018 toewensen. We hopen dat 2018 het jaar zal zijn waarin veel Friese dorpen en steden enthousiast aan de slag zullen gaan met het optekenen van hun eigen lokale historie in de eigen dorps- of stadscanon.

Het team achter het project "Canons van de Friese dorpen en steden" is er klaar voor. Vandaar dat op 19 januari aanstaande het project officieel zal worden afgetrapt door een bekende Fries/Nederlander tijdens een startbijeenkomst in zaal "De twee gemeenten" te Jirnsum.

De startbijeenkomst begint om 14:00 uur. Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u alvast een mailtje sturen aan info@dorpscanon.nl. Binnenkort kunt u zich ook via de website hiervoor aanmelden. (Let op: aanmelden via mail of website is vereist en er zijn een beperkt aantal plaatsen)