Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Foppe de Haan lanceert website

Deel

19 januari 2018: Foppe de Haan lanceert website

Vandaag heeft Foppe de Haan de website van de "Canons van de Friese dorpen en steden" gelanceerd. Voorafgaand heeft hij een verhaal verteld over zijn geboortedorp Lippenhuizen. In zijn verhaal heeft hij een aantal prachtige anekdotes aangehaald die in de canon van Lippenhuizen niet zouden misstaan. De totstandkoming van het voetbalveld bijvoorbeeld. Of de "boomlange" politieagent die soms ook voor scheidsrechter speelde op het voetbalveld en spelovertreders boven de sloot liet bungelen als dreigement.

Initiatiefnemer Johan Wagenaar heeft de site gedemonstreerd en Bauke Folkertsma heeft achtergrondinformatie gegeven over het project en de organisatie en financiering daarvan.

Uit de zaal kwamen veel positieve reacties en opbouwende vragen en ideeën van historische verenigingen, plaatselijke belangen en gewoon geïnteresseerden. Een aantal van de opmerkingen en ideeën zal worden meegenomen in de verdere uitbouw van de website.

De presentatie van Bauke Folkertsma kunt u hier downloaden.