Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!
Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. Dit kan betekenen dat een pagina tijdelijk niet beschikbaar is! Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt verder wel gewoon gebruik blijven maken van de website.

Stichting Fryslâns Ferline een feit

Deel

1 februari 2018: Stichting Fryslâns Ferline een feit

Vandaag is de laatste stap gezet in de oprichting van de Stichting Fryslâns Ferline. Deze stichting zal ervoor zorgen dat deze website tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Het bestuur van de stichting bestaat uit Pieter de Haan, Jan Bargboer en Bauke Folkertsma.

Via de website www.fryslansferline.nl kunt u het werk van de Stichting Fryslâns Ferline volgen.