Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Historische dag gemeente Waadhoeke

Deel

23 maart 2018: Historische dag gemeente Waadhoeke

Stichting Fryslâns Ferline nam afgelopen vrijdag deel aan de historische dag van gemeente Waadhoeke in de grote kerk van St.-Jacobiparochie. Tientallen instellingen op het gebied van historie en erfgoed hebben zich tijdens deze dag aan elkaar voorgesteld en gepresenteerd.

Het project "Canons van de Friese dorpen en steden" mocht zich verheugen in veel positieve belangstelling vanuit de aanwezige dorpsvertegenwoordigers. Naar verwachting zullen binnenkort meer dorpen uit gemeente Waadhoeke zich aanmelden voor deelname.