Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Het Jezus Maria Johannesklokje

Deel

13 april 2018: Het Jezus Maria Johannesklokje

Nieuwsgierig naar het Jezus Maria Johannesklokje? Lees erover in de dorpscanon van Achlum.