Een opvallend monument

Deel

20 april 2018: Een opvallend monument

In de dorpscanon van Folsgare lees je meer over het oorlogsmonument "de Hoanne" bij Tjalhuizum.