Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!
Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. Dit kan betekenen dat een pagina tijdelijk niet beschikbaar is! Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt verder wel gewoon gebruik blijven maken van de website.

Een opvallend monument

Deel

20 april 2018: Een opvallend monument

In de dorpscanon van Folsgare lees je meer over het oorlogsmonument "de Hoanne" bij Tjalhuizum.