Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Een opvallend monument

Deel

20 april 2018: Een opvallend monument

In de dorpscanon van Folsgare lees je meer over het oorlogsmonument "de Hoanne" bij Tjalhuizum.