Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Informatie-avonden

Deel

31 oktober 2018: Informatie-avonden

In november worden er op vier woensdagavonden informatiebijeenkomsten over de dorpscanon gehouden, in respectievelijk Dokkum, Franeker, Jubbega en Sneek. Mocht u bij een informatieavond aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden via de volgende link:  Aanmelden informatie-avond