Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Dorpscanon website gekoppeld FrieslandWonderland

Deel

4 maart 2019: Dorpscanon website gekoppeld FrieslandWonderland

Vandaag hebben we de Dorpscanon website gekoppeld aan de website van FrieslandWonderland.

Door de koppeling van de twee websites ontstaat een erfgoedplatform dat zijn gelijke niet kent. Niet in de laatste plaats omdat dorpen en steden zelf actief kunnen meeschrijven aan het totale platform via de dorpscanons. Dit laatste aspect heeft onlangs nationaal aandacht verworven doordat het verhaal achter het platform is opgenomen in het NRIT Trendrapport voor Toerisme 2018.

Dorpen en steden kunnen zich blijvend aanmelden voor deelname via het onderstaande menu.