Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Nieuwe vensters

Op deze pagina ziet u canonvensters die onlangs zijn toegevoegd of gewijzigd.

Uit de canon van Oosternijkerk

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Kerk & Religie

© Archief Reinder Tolsma

Gereformeerde pastorie

 Er zijn in Oosternijkerk drie gereformeerde pastorieën geweest. De eerste was het in 1853 gebouwde doktershuis van Gerard Jan Wilhelm van den Berg. Hij liet dat huis bouwen aan het Lykpaad, h

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Landschap & Geologie

© Pleatselik belang Folsgeare

De terp Strûpenkeal

Tekst volgt

...

Lees meer