Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Nieuwe vensters

Op deze pagina ziet u canonvensters die onlangs zijn toegevoegd of gewijzigd.

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Tweede schoolgebouw van Folsgare

Per 1 januari 1886 wordt de openbare school in Folsgare door de gemeente opgeheven. Dit bericht komt niet als donderslag bij heldere hemel, want de ouders hebben aangegeven dat ze christelijk onderwij

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Beroemdheid

© Niels Westra

Gerben Willem Abma

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 geboren in Folsgare. Hij is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was een boer die theologische boeken las en de Bijbel letterlijk nam. Ze woonde

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Onderwijs

© DB Folsgeare

Eerste school van Folsgare

Al eeuwen is de school het middelpunt in het dorp. In het kerkarchief kunnen we lezen dat in 1685 een gedeelte van de pastorie is verbouwd tot klaslokaal en dat Douwe Douwes een parttime baan als onde

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Muziekcultuur

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Muziek

Dronryp kun je gerust een muzikaal dorp noemen. Het verleden en heden laat dat zien met verschillende corpsen, koren en individuele muzikanten. In dit thema komen ze allemaal voorbij.

Corpsen

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Eise Eisinga

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Alma Tadema

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Beroemdheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Beroemde Rypsters - Sjirk de Wal

Bij beroemde of bekende Rypsters kan er gemakkelijk discussie ontstaan over de keuze die wij als makers van dit boek hebben gemaakt. Wij hebben gekozen voor Eise Eisinga, Alma Tadema en Sjirk de Wal,

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

De Posthoorn

Geschiedenis van de Posthoorn.

Logement/café de Posthoorn, aan de Brêgebuorren te Dronryp , werd vroeger ook wel "De Groote Posthoorn" genoemd. Oorspronkelijk stond het café dichter aan het

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Monumentaal gebouw

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Van Beymahuis Brêgebuorren

Het van Beymahuis in Dronrijp.

Op de Nieuwe Streek (nu de Brêgebuorren) stond in 1786 een prachtig huis met een rijke barokke Vlaamse gevel. Het huis was voorzien van natuurstenen versieringen

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Verkeer

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tram & Trein

De tram. De Nederlandse Tramweg Maatschappij (NTM; later ook busmaatschappij) voltooide in 1900 de tramverbinding van Leeuwarden met Franeker. De rails lagen ten noorden van de straatweg en het st

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Gezondheid

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Volksgezondheid

Rond 1860 ligt de gemiddelde levensverwachting in Nederland op 37 jaar. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek werden mannen toen gemiddeld 36, 4, vrouwen gemiddeld 38,2. Tegenw

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Sport

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Volksvermaak en kaatsen

Vereniging voor Volksvermaak.

Op 17 januari 1868 is door toenmalige dorpsgenoten een ‘Vereeniging voor Volksvermaken’ opgericht. Deze vereniging organiseerde dat jaar voor het eerst een kermis

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

19e eeuw (1800-1900)

Middenstand

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Venters en hondenkarren

Karren getrokken door honden.

Karren waren honderd jaar geleden een heel normaal straatbeeld. Om het vaak treurige lot van deze honden te verbeteren trad op 1 september 1911 de Trekhondenwet in we

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Industrie & Fabricage

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Fabrieken van Dronrijp

Steenfabriek ‘Oorbyt’.

Op de plek de boerderij van de familie De Boer, Tichelwurk 15, stond ooit de state Oorbyt of Oorbiet. Het is onbekend wanneer deze state precies gebouwd is. In ieder gev

...

Lees meer

Uit de canon van Dronryp

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Herdenking & Jubileum

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tweede Wereldoorlog

Herdenking Dronryp.

Bij de brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp ligt een monument ter nagedachtenis aan elf verzetsmannen die hier, een maand voor het einde van de oorlog, op 11 april 194

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Recreatie

© wytske heida

Dorpshuis

In Folsgare is al jarenlang een discussie gaande om een plek te zoeken waar de dorpsbewoners bij elkaar kunnen komen. Hiervoor wordt in 1974 een gebouw van de kerkvoogdij gekocht. Het pand stamt uit 1

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© bd folsgare

De kruidenier op Tsjaerddyk 36

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes. Bovenstaa

...

Lees meer

Uit de canon van Folsgare

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Dorps- en Stedenbouw

© Atse Bruin

Breeuwsma zathe

Het is zomer 1696 en op de eerste boerderij aan de Kerckweg (Folsgeasterleane), onder een stralend zonnetje, wapperen twee grote vlaggen ten teken dat het feest is. Fettie Hayes Sinnema trouwt vandaa

...

Lees meer