Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie! Fries Nederlands

Op 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gestart tijdens de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst start rond 15:00uur (inloop vanaf 14:30uur). De locatie is Zaal de 2Gemeenten in Jirnsum (Grousterdyk 1, 9011WK, Jirnsum)

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geďnteresseerd is in het project of daaraan mee wil doen. Verenigingen van dorps- of plaatselijk belang, historische verenigingen en dergelijke worden met name uitgenodigd en zullen de uitnodiging ook per mail ontvangen.

Lokale overheden en dorpencoördinatoren zijn natuurlijk ook van harte welkom naast allen die het project gewoon een warm hart toedragen of anderszins geinteresseerd zijn.

Tijdens de bijeenkomst zal informatie worden verstrekt over de aanpak van het project en zullen de eerste concrete resultaten worden getoond die door een drietal dorpen tijdens de pilotfase zijn gerealiseerd.

Let op: Aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen.