Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Architectuur

© It âlders erf

Sminiastate

Toen in 1898 mr. Wiardus Willem Hopperus Buma burgemeester werd van Hennaarderadeel sloot hij zich aan bij de oude traditie en bouwde een nieuwe Sminiastate. Zijn moeder was nog geboren op de eerste S

...

Lees meer

Renaissance (1500-1600)

Architectuur

© Tekening van J. Stellingwerf uit 1722

Osinga State

Begin 17e eeuw woonde grietman Sybrand van Osinga op de Osinga State. Hij was gehuwd met Atke van Aggama uit Witmarsum, ook een edelmansdochter. Samen liggen ze begraven onder een schitterende renaiss

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Architectuur

© Archief Reinder Tolsma

De Hervormde pastorie

Op deze plaats, De Buorren 29, recht tegenover de kerk en naast de schoo,l moet gedurende honderden jaren een pastorie hebben gestaan. Misschien wel vanaf het ontstaan van het dorp.