Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Middenstand

© J. de Jong

Middenstand

Er is geen nieuws onder de zon. Rond 1748 hadden de Friezen er genoeg van om belasting te betalen. Er werd wat nieuws bedacht. Een deel van de belastingen zou betaald worden volgens de welstand van de

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Middenstand

© Reinder Tolsma

De Molen

In 1974 kregen de straten in Oosternijkerk voor het eerst officiële namen, voordien woonde men op J 225 (het hoofd der school) of J 145F (schrijver dezes). De J stond voor de dorpsletter in Oostdonge

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Middenstand

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Venters en hondenkarren

Karren getrokken door honden.

Karren waren honderd jaar geleden een heel normaal straatbeeld. Om het vaak treurige lot van deze honden te verbeteren trad op 1 september 1911 de Trekhondenwet in we

...

Lees meer