Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Veeteelt

© ansichtkaart eigen verzameling

Melkboot

De economische basis van Broek was eertijds de melkveehouderij. Het aantal bedrijven in het dorp bedroeg zo’n 30. Het merendeel bestond uit  "komelkerijen". Kleine bedrijfjes met een paar koeie

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Veeteelt

© dbfolsgeare

Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)

In 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jaar oud en 25 jaar slager in Folsgare. Hij is getrouwd met Japke Pieters Boomsma en hun kinderen hebben bijna allemaal het ouderlijk huis verlaten. Het wordt tij

...

Lees meer