Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Verkeer

© Archief D. Franke (†), Burgum.

De tram en het tramstation

In 1880 wordt de Nederlandsche Tramwegmaatschappij (N.T.M.) opgericht met als doel door heel Nederland over of langs bestaande wegen tramlijnen aan te leggen.
Al in 1881 wordt de lijn Veenwouden-B

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Verkeer

© Verzameling van Ruud Hendriks

De stoomtram rijdt door Achlum (1902-1939)

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen die in Friesland hebben gelegen.De eerste stoomtra

...

Lees meer

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Verkeer

© onbekend

Grouster Schouw

Grou was door ligging en karakter een “archipeldorp”, bestaande uit vele kleine eilandjes en daardoor ook het  “dorp van de schouwen”. Veel dorpsbewoners hadden vroeger een schouw om over

...

Lees meer

19e eeuw (1800-1900)

Verkeer

© Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Tram & Trein

De tram. De Nederlandse Tramweg Maatschappij (NTM; later ook busmaatschappij) voltooide in 1900 de tramverbinding van Leeuwarden met Franeker. De rails lagen ten noorden van de straatweg en het st

...

Lees meer