Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Dorpsbelang Goutum

Dorpsbelang Goutum

Coordineert de canon van het dorp Goutum. Nadere informatie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: hans.en.annemiek@online.nl

Tekst: © Dorpsbelang Goutum • Foto: ©