Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Bolswards Historie

Stichting Bolswards Historie

Coordineert de canon van de stad Bolsward. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl

Tekst: © Stichting Bolswards Historie • Foto: ©