Deel:


Tsjaerddyk 44 en 't Streekje

Johannnes Paulus Spiering, getrouwd met Trijntje Harmens Dijkstra, komt rond 1825 vanuit IJlst als timmerman in ons dorp, op Tsjaerddyk 42, wonen. Het dorp heeft sinds het overlijden van Edgar Scheltes in 1783 geen timmerman meer gehad.

Folsgare is nog maar klein, er staan op dat moment slechts zes woningen in het dorp. Twee huizen zijn in bezit van de kerk, er is een arbeiderswoning, een timmerzaak en verder zijn er nog twee koemelkers.

De timmerzaak heeft te weinig ruimte en in 1836 bouwt Spiering een huis met timmerschuur op Tsjaerddyk 44. Het wordt met erfpacht gebouwd op een stuk land dat eigendom is van de pastorie, genaamd de Baetwe. Op dit perceel is de latere Garastrjitte aangelegd.  

J.P.Spiering overlijdt in 1849 en Pieter Willems Twijnstra, een vrijgezelle slagerszoon uit Abbega, volgt hem als timmerman op.

 

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 44 en 't Streekje,nl
Tsjaerddyk 44 en 't Streekje, fr

© Tekst: wytskeheida2547 - © Foto voorblad: wytskeheida2547

Tsjaerddyk 44 en
©: wytskeheida2547
Tsjaerddyk 44 en
Eekhof 1850, de buorkerij tsjin de tsjerke oer (©: Tresoar)
Tsjaerddyk 44 en
20-05-1853 (©: Advertentie LC)
Tsjaerddyk 44 en
16-04-1872 (©: Advertentie LC)
Tsjaerddyk 44 en
de buorkerij (©: Feike van der Velde)
Tsjaerddyk 44 en
de wetterput yn'e bleek (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en
Rútsje eastkant (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en
23-04-1875 (©: Artikel LC)
Tsjaerddyk 44 en
08-04-1879 (©: Artikel LC)
Tsjaerddyk 44 en
de buorkerij (©: uitg. van der Meulen bv, Sneek)
Tsjaerddyk 44 en
Doar oan'e sydkant (©: Feike Damstra)
Tsjaerddyk 44 en
frachtauto fan Damstra (©: Feike Damstra)
Tsjaerddyk 44 en
De buorkerij en de wenninkjes mei puntdak yn 1972 (©: Boeijinga)
Tsjaerddyk 44 en
wenninkjes mei skean dak (©: DB Folsgeare)
Tsjaerddyk 44 en
Garaazjeboksen mei nammebuord 't Streekje (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 44 en
Folsgeaster hunebed (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en
Ut'e loft (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 44 en
De buorkerij en 't Streekje (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en
garaazjeboksen yn 2021 (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 44 en
Netteplan kaart 1887 (©: Tresoar)
Tsjaerddyk 44 en
28-01-1876 (©: Artikel LC)

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Wytske Heida)