Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Ziekenfonds “It Gild”

Ziekenfonds “It Gild”

Het oudste nog bestaande Nederlandse ziekenfonds werd opgericht in 1776 met als doel het verlenen van financiële ondersteuning bij ziekte, ouderdom en overlijden. De lijfspreuk luidt: “Lofwaardig is deez’ maatschappij, men staat getrouw de leden bij”. Tegenwoordig is “It Gild” geen ziekenfonds meer, maar een vereniging, waar de gezelligheid voorop staat. Alleen de boeteclausule bestaat nog.
Wanneer een lid te laat op de vergadering verschijnt of niet tijdig afzegt, moet hij een boete betalen.
Bij gebrek aan echte vergaderpunten bespreken de leden de medische staat van dienst van elkaar. De Friese pijprookkampioen krijgt bijvoorbeeld geen huldiging, maar een berisping. Hij brengt immers zijn gezondheid in gevaar. Na elke vergadering is er ter bevordering van de gezondheid paling en jonge jenever.   


Bronnen: -Ziekenfondskistje Paling en jonge jenever -https://www.tresoar.nl/ontdek/Ziekenfondskistje-Paling-en-jonge-jenever-   1/Pages/HomePage.aspx

Tekst: © Bronnen: -Ziekenfondskistje Paling en jonge jenever -https://www.tresoar.nl/ontdek/Ziekenfondskistje-Paling-en-jonge-jenever-   1/Pages/HomePage.aspx
• Foto: © onbekend

Dit venster maakt deel uit van de Canon van Grou. Klik hier om de hele Canon van Grou te bekijken.