Nieuwe vensters

Op deze pagina ziet u canonvensters die onlangs zijn toegevoegd of gewijzigd.

Nieuwe vensters


Van fanfare tot brassband - U.D.I.

Fanfare en Brassband U.D.I.

‘Ooster-Nijkerk, 11 februari 1911. In onze plaats is thans ook van Gereformeerde zijde een fanfare korps opgericht, zodat hier nu twee fanfares zijn. Als directeur treedt op de heer De Jong van Nes.’

 In dit kleine bericht ziet men het officiële begin van Muziekvereniging U.D.I.: ‘Uitspanning Door Inspanning’. Als oprichtingsdatum wordt 11 februari aangehouden.
In Oosternijkerk bestond ook al een Hervormd korps, “Us Nocht”, opgericht in 1909 (12 leden). Bij deze vereniging speelden drie gereformeerde pers

Froukje Annema-Noordenbos

By it reekommen fan de doarpsfernijing hat Doarpsbelang it inisjatyf naam ta in tinkstien op de Boate Hoeke’ foar Froukje Annema-Noordenbos. Mei hjirop de hoopfolle tekst ‘En dochs wurdt it wer maitiid’. It is ûntwurpen en foar in part makke troch de Nijtsjerkster keunstner Pieter Heijnen en ûntbleate op 9 july 1999.

Myn widze die stie op ‘e klaai boppe Dokkum;
de wrâld wie dêr tichtplakt mei krantepapier,
it wie dêr sa kâld en it waait as de sykte;
teminsten dat seit men, mar dêr ’s neat fan wier. <

V 01 Documentatie Menaam

Doelstelling Documentatie Menaam

* Geschiedenis van het dorp Menaam in de ruimste zin van het woord in kaart brengen door foto`s; documenten; films; krantenknipsels en boeken te verzamelen.

* Zoveel mogelijk van bovenstaande te digitaliseren zodat het voor de toekomst bewaard blijft.

* Open dagen te organiseren om bovenstaande tentoon te stellen

* Dorpswandelingen langs historische plekjes organiseren, al of niet op verzoek van derden.

* Vraagbaak zijn voor bv jubilerende verenigingen.

INFO :

Piet en Tjeerdtje Boerrigter

Tel. 0613660120 of 

Anne Baar