Dorpscanon, Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!
Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. Dit kan betekenen dat een pagina tijdelijk niet beschikbaar is! Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt verder wel gewoon gebruik blijven maken van de website.

Aanmelden

Iedere plaats in Friesland kan meedoen aan het project "Canons van de Friese dorpen en steden". Daarbij is het van belang dat zoveel mogelijk mensen in de betreffende plaats bij de totstandkoming van de eigen lokale Canon worden betrokken. Het credo is: Iedereen kan meepraten over de eigen historische Canon.

De stem van het dorp of van de stad wordt over het algemeen door de lokale vereniging van plaatselijk of dorpsbelang vertegenwoordigd. Lokale historische verenigingen hebben zich sinds jaar en dag toegelegd op het documenteren en communiceren van de lokale historie. Vandaar dat vooral dit type verenigingen wordt opgeroepen om een rol te spelen bij de totstandkoming van de lokale Canon.

Dorpen zonder een eigen historische vereniging of vereniging van plaatselijk belang kunnen natuurlijk ook meedoen aan het project. In dat geval kan speciaal voor de gelegenheid een groep inwoners het voortouw nemen in het dorp en zich aanmelden.

We hopen dat zoveel mogelijk dorpen en steden zullen meedoen aan het project.

Dorpen en steden kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar info@dorpscanon.nl.