Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Categorieën

19e eeuw (1800-1900)

Dorps- en Stedenbouw

© Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Het stratenpatroon

Op een kaart van 1874 is duidelijk te zien dat de woningen verspreid liggen, en niet geconcentreerd zijn tot een dorpskern. Ook is een deel van het stratenpatroon duidelijk terug te vinden in de heden

...

Lees meer

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Dorps- en Stedenbouw

© Wymbritseradiel

Aanleg Folsgeasterleane

Vanuit Folsgare liep een eeuwenoud voetpad via Bons naar de Hemdyk waarvan het eerste stuk dat bij het dorp hoorde tot net voorbij Carpe Diem, in 1511 de Kerkwech wordt genoemd. Aan de Kerkwech stond

...

Lees meer