De terp Strûpenkeal

Aan een doodlopend voetpad, verscholen achter het dorp Folsgare aan de Ald Rien, Oude Rijn (ook wel Groote Rijn genoemd) ligt een ruim 3 meter hoge terp. Hier stond tot 1973 een imposante boerderij die door hooibroei verloren is gegaan en nooit herbouwd is. De terp had een oppervlakte van ruim 7 pondemaat tot deze rond 1920 deels is afgegraven.

Zie voor meer informatie:

Venster 5 De terp Strûpenkeal.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: archief db folsgeare

Opmerkingenvenster

De terp Strûpenkeal

Kaart