Tsjaerddyk 26

Tsjaerddyk 26
©: DB Folsgeare
Tsjaerddyk 26
Tsjaerddyk 1905 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
Huidige situatie Tsjaerddyk 26 (©: Atse Bruin)
Tsjaerddyk 26
Zicht op de veestalling van de koemelkerij, 1905 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
Vier geslachten Twijnstra (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
Familie Twijnstra (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
Jan Twijnstra op de veemarkt van Sneek (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
Jan Willem en Yke (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 26
De schuur na de verbouwing in 1983 (©: Wytske Heida)

Smid Hein Heinsius en zijn vrouw Durkje Boersma hebben het plan opgevat om voor hun dochter Sytske en hun schoonzoon Feike Damstra (zoon van Klaas Damstra en Klaaske de Boer) een koemelkerij te laten bouwen. Hein Heinsius wil daarvoor het stukje kerkland te kopen aan de Tsjaerddyk, aan het eind van het dorp. Na overleg met de kerkvoogden kan hij het land kopen met een erfpacht voor onbepaalde tijd van 7 gulden per jaar.

In 1905 heeft de gemeente nieuwe regels voor het bouwen en verbouwen ingevoerd. Hein Heinsius is de eerste uit Folsgare die in maart 1905 een bouwaanvraag moet indienen voor het bouwen van een huis.

Al tijdens de bouw van het huis dient hij in augustus 1905 ook een bouwaanvraag in voor een veestalling en een hooiberg.

Feike en Sytske huurden een deel van de boerderij waar nu Siep van der Velde woont ( Tsjaerddyk 44). Ze verhuizen in 1906 met hun drie kinderen naar het nieuwe pand. Hier worden nog eens drie kinderen geboren.

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 26, nl
Tsjaerddyk 26, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)