V 015 Mieddyk 39

V 015  Mieddyk 39
©: Documentatie Menaam

V 015 Mieddyk 39     Geschiedenis locatie en de bewoners

>>>>>>>>>>Armenland ( Earmlân ) van Kerk- en armvoogdij

In Menaldum en omgeving is al rond de vijftiende eeuw veel kerkelijk bezit. In april 1543 doet de plaatselijke pastoor Johannes Utricensis(=van Utrecht) hiervan verslag, dat terug te vinden is in de beneficiaalboeken.

Na de reformatie in 1580 verliezen de katholieken hun zeggenschap over de eigendommen.

De scheiding van kerk en staat brengt met zich mee dat ook de armenzorg in Menaldum behoorlijk wordt geformaliseerd.

Verder lezen kan via de link van het   “Armenland van Kerk- en armvoogdij.pdf “

zie onderaan deze pagina

>>>>>>Bewoners

Wij , Jurjen en Durkje Kingma zijn, na Geert Duinkerk, Bartele van der Meulen, Bonne Meersma, Sjouke de Vries, Durk de Vries en de familie Althuis, de zevende bewoners van Mieddyk 39 op ‘it earmlân’ van Menaam.

Wij waren zeer nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons plekje aan de Mieddyk en zijn gestart met een onderzoek. Eerst naar de naam van de omgeving , het “earmlân “.

Ook waren wij benieuwd naar het verhaal achter de bewoners.

Deze verhalen zijn te lezen in de de PDF documenten die verderop in dit venster aanklikbaar zijn.

>>>>>>Opgemerkt dient te worden dat dit een onderzoek in proces is en dat Jurjen Kingma en wij van Documentatie Menaam graag verblijd worden met aanvullingen en/of opmerkingen.

Jurjen Kingma Menaam 

jurjen.durkje@kpnplanet.nl 

Colofon

Colofon :

Documentatie Menaam

Archief adres : Skilpaed 1

Info : Venster Documentatie Menaam  V 01

Van de vensters in de Dorpscanon van Menaam zijn diverse foto`s en andere wetenswaardigheden te vinden in ons archief. 

Ook hebben wij allerlei andere nieuwsgierige informatie , foto`s en krantenknipsel onder gebracht in mappen en digitaal.

Deze zijn in te zien tijdens opendagen en de inloop avond.

Op verzoek via het contact formulier  verstrekken wij informatie aan derden.

Bronnen :

Jurjen Kingma

Tresoar

Kadaster

Documentatie Menaam


Referenties

[1] Dorpswebsite van Dorpsbelang Menaam
© Tekst: Jurjen Kingma en Piet Boerrigter © Foto voorblad: Documentatie Menaam

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumenten

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Documentatie Menaam)