V 015 Mieddyk 39

V 015  Mieddyk 39
©: Documentatie Menaam
V 015  Mieddyk 39
Meerstra molen Mieddyk 39 (©: Niet bekend)

==========uit vrij veld===========


V 015 Mieddyk 39     Geschiedenis locatie en de bewoners

Armenland ( Earmlân ) van Kerk- en armvoogdij

In Menaldum en omgeving is al rond de vijftiende eeuw veel kerkelijk bezit. In april 1543 doet de plaatselijke pastoor Johannes Utricensis(=van Utrecht) hiervan verslag, dat terug te vinden is in de beneficiaalboeken.

Na de reformatie in 1580 verliezen de katholieken hun zeggenschap over de eigendommen.

De scheiding van kerk en staat brengt met zich mee dat ook de armenzorg in Menaldum behoorlijk wordt geformaliseerd.

Verder lezen kan via de link van het   “Armenland van Kerk- en armvoogdij.pdf “

zie onderaan deze pagina

 

Bewoners

Wij , Jurjen en Durkje Kingma zijn, na Geert Duinkerk, Bartele van der Meulen, Bonne Meersma, Sjouke de Vries, Durk de Vries en de familie Althuis, de zevende bewoners van Mieddyk 39 op ‘it earmlân’ van Menaam.

Wij waren zeer nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons plekje aan de Mieddyk en zijn gestart met een onderzoek. Eerst naar de naam van de omgeving , het “earmlân “.

Ook waren wij benieuwd naar het verhaal achter de bewoners.

Deze verhalen zijn te lezen in de achtereenvolgens de PDF`s 

Geert Duinkerk 1832.pdf

Bartele van der Meulen 1845-1888.pdf

Bonne Meersma 1846-1915.pdf

 

Opgemerkt dient te worden dat dit een onderzoek in proces is en dat Jurjen Kingma en wij van Documentatie Menaam graag verblijd worden met aanvullingen en/of opmerkingen.

Jurjen Kingma Menaam 

jurjen.durkje@kpnplanet.nl 

 

==========uit vrij veld===========


Geschiedenis van de lokatie en de bewoners

Zie voor meer informatie:

Armenland van Kerk- en Armvoogdij
Geert Duinkerk 1832
Bartele van der Meulen
Bonne Meersma


Colofon

Colofon :

Documentatie Menaam

Archief adres : Skilpaed 1

Info : Venster Documentatie Menaam  V 01

Van de vensters in de Dorpscanon van Menaam zijn diverse foto`s en andere wetenswaardigheden te vinden in ons archief. 

Ook hebben wij allerlei andere nieuwsgierige informatie , foto`s en krantenknipsel onder gebracht in mappen en digitaal.

Deze zijn in te zien tijdens opendagen en de inloop avond.

Op verzoek via het contact formulier  verstrekken wij informatie aan derden.

 Bronnen :

Jurjen Kingma

Tresoar

Kadaster

Documentatie MenaamNiet bekendReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Documentatie Menaam)