Kees van de Bakker

Kees van de Bakker
©: Friese Koerier
Kees van de Bakker
Tsjaerddyk (©: UItgeverij van der Meulen bv, Sneek)

Dit is een verhaal uit de Friese koerier van april 1956. Het verhaal gaat over ”Kees van de bakker”. Kees heet eigenlijk Cornelis Livius Nauta naar zijn opa die van 1855 tot bijna 1885 onderwijzer in Folsgare was.

Kees is geboren in Folsgare op 28 januari 1887. Zijn ouders zijn Feike Cornelis Nauta en Japke Jans Twijnstra, allebei ook geboren in Folsgare. Ze hebben in het dorp een bakkerij (nu Tsjaerddyk 30). 

Kees is in het verhaal negen of tien jaar oud, het verhaal speelt zich dus af rond 1897.

Hoewel Kees in 1956 reeds een goede zeventiger is, schitteren zijn ogen nog bij de herinnering aan het onderstaande verhaal. De reis met de honden voor het wagentje met de waterton in het dorpje Folsgare, nu zo’n zestig jaar geleden, vergeet “Kees van de bakker” werkelijk waar nooit weer.

Zie voor meer informatie:

Kees van de bakker, NL
Kees fan de bakker, FR
UItgeverij van der Meulen bv, SneekReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)