Gerben Abma

Gerben Abma
©: Tresoar Haye Bijlstra
Gerben Abma
Abma geeft Friese les, foto Leeuwarder Courant (©: Leeuwarder Courant)
Gerben Abma
Gerben Abma en Klaas Jansma hebben veel samen gewerkt, foto Leeuwarder Courant 1975 (©: Leeuwarder Courant)
Gerben Abma
Abma overhandigt aan de commissaris van de koningin Hedzer Rijpstra het eerste exemplaar van De Leechrinner, foto Leeuwarder Courant, 1973 (©: Leeuwarder Courant)
Gerben Abma
Proefschrift promotie (©: tresoar)
Gerben Abma
De vijfde roman van Gerben Abma (©: tresoar)
Gerben Abma
overlijdensadvertentie Leeuwarder Courant (©: Leeuwarder Courant)
Gerben Abma
Gerben Abma, foto Henk Kuiper (Elmar Kuiper) (©: Henk Kuiper)
Gerben Abma
Boerderij waar Gerben Abma werd geboren en heeft gewoond (©: Atse Bruin)

Gerben Abma is geboren op 29-03-1932 in Folsgeare waar zijn vader boer was. Op deze boerderij aan de Folsgeasterleaene hebben dan al generaties lang Abma’s geboerd. 

Gerben was de zesde in een rij van totaal tien kinderen en groeide op in een kerkelijk rechtzinnig milieu.

Na de middelbare school, HBS-B, behaalde hij het staatsexamen gymnasium A. Daarna studeerde hij theologie aan de universiteit van Amsterdam. Na het kandidaatsexamen veranderde hij van studierichting en ging verder met geschiedenis, waarin hij afstudeerde. Daarnaast heeft hij als bijvak Friese taal- en letterkunde gestudeerd. Na zijn doctoraal in 1963 volgde hij nog een opleiding tot wetenschappelijk archiefambtenaar. Hij is daarvoor geslaagd. Abma werd leraar geschiedenis en Fries aan het Stedelijk Gymnasium en de Stedelijke Scholengemeenschap in Leeuwarden en de Rijksscholengemeenschap in Sneek. De schrijfster van dit venster, Wytske Heida, heeft in Sneek Friese lessen van Gerben Abma gevolgd en de taal van hem leren schrijven. De lessen waren facultatief en werden na schooltijd gegeven. Abma gaf zijn lessen met strakke discipline, geen ruimte voor grapjes. Het groepje was niet groot, de lessen stopten toen er niet genoeg animo meer was. Met zijn echtgenote Sjoukje Bakker, die als onderwijzeres de middelbare akte geschiedenis had gehaald, ging hij wonen in Leeuwarden, eerst aan de Nijlânsdyk, later in een fraai huis aan de Emmakade. Zij kregen samen twee dochters.

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Gerben Abma, nl
Gerben Abma, fr
Atse BruinReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)