Easthimmerwei 23, Suderburen

Easthimmerwei 23, Suderburen
©: Atse Bruin
Easthimmerwei 23, Suderburen
er staan nog twee boerderijen op de kaart (©: Schotanus)
Easthimmerwei 23, Suderburen
watersnoodramp 1825 (©: collectie Zuiderzeemuseum)
Easthimmerwei 23, Suderburen
De koprompboerderij staat op de kaart van 1832 (©: Kadaster)
Easthimmerwei 23, Suderburen
o.a. Smouspolle (©: Eekhoff)
Easthimmerwei 23, Suderburen
Douwe Reitsma en Elisabeth Zandstra (©: Fries Landbouwblad)
Easthimmerwei 23, Suderburen
Na de verbouwing van 1961 (©: Fries Landbouwblad)
Easthimmerwei 23, Suderburen
De nieuwe ligboxstal (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
In de boerderij heeft Jan Tinus Greydanus een paardenstalling (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
Schilder Zoethout was aan het werk op de boerderij (©: Mario Grims)
Easthimmerwei 23, Suderburen
Achterkant van de boerderij (©: Atse Bruin)
Easthimmerwei 23, Suderburen
Een van de stallen van paardenstalling Folsgare (©: Raadsveld paardenstalling Folsgare)
Easthimmerwei 23, Suderburen
De binnenbak (©: Raadsveld paardenstalling Folsgare)
Easthimmerwei 23, Suderburen
De boerderij anno 2023 (©: Wytske Heida)

Suderburen is een buurschap onder het later gestichte Folsgare. In 1700 is de noordelijke boerderij, 42 pondemaat groot, in gebruik bij Anske Thomas. De zuidelijke boerderij, 25 pondemaat groot, wordt gebruikt door Dirk Jacobs.  In 1708 hebben beide boerderijen dezelfde eigenaar en gebruiker. Later worden ze  samengevoegd tot één grote boerderij.

Taeke Jans Westendorp is op 4 juli 1797 geboren in Piaam. Hij trouwt in 1819 met Marijke Sibbles van der Werf. Na hun huwelijk huren ze de boerderij Suderburen van Lambertus de Haan en Eeltje de Hengst. Hier wordt in 1820 zoon Jan geboren en in 1823 Sible Taekes.

Marijke bevalt in oktober 1825 van een zoon die Taeke Taekes wordt genoemd. Een direct gevolg van de overstroming is een grote uitbraak van ziekten. Taeke Taeakes wordt ziek en overlijdt in oktober 1826, één jaar oud. Marijke bevalt in december 1826 van een jongen die weer Taeke wordt genoemd. Marijke Sibles van der Werf overlijdt op 5 november 1828 op 29-jarige leeftijd. De buren Klaas Feddes Breeuwsma en Gorrit Pieters van der Goot van Walmastate doen aangifte van haar overlijden. 

Sible Taekes Westendorp, de tweede zoon van Taeke Jans en Marijke Sibles van der Werf, is één van de hoofdpersonen in het boek “De Oerpolder” van Hylke Speerstra. Hierin wordt zijn leven beschreven met zijn vrouw Margaretha Tjebbes Hettinga uit Nijland op de boerderij Groot Welgelegen in It Heidenskip.

In 1831/1832 wordt er door de eigenaren een nieuwe boerderij neergezet. De oude koprompboerderij wordt vervangen door een grote stelp boerderij. Wanneer Taeke Westendorp hertrouwt op 5 maart 1832 met Sipkie Jarigs Meyer, kasteleinsdochter van herberg ‘het Hoogehuis’ uit Sneek, beginnen ze op een nieuwe boerderij. Twee maanden na het huwelijk wordt Geertruida geboren en in 1833 volgt Dominicus. De huurprijs van de nieuwe boerderij ligt een stuk hoger dan die van de oude. Taeke Jans besluit te verhuizen. Het gezin gaat naar Exmorra waar in 1836 Juliana Maria wordt geboren.

Zie voor meer informatie:

Easthimmerwei 23, Suderburen, NL
Easthimmerwei 23, Suderburen, FR
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)