De kruidenier op Tsjaerddyk 36

De kruidenier op Tsjaerddyk 36
©: bd folsgare
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
Tsjaerddyk 1843 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
Anne Sjirks en Anna Annes op de stoep voor de winkel (©: bd folsgare)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
Anne Sjirks en Sjirk Annes in Sneek met de hondenkar (©: bd folsgare)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
1920 Anne Sjirks en Anna Annes 25 jaar getrouwd (©: bd folsgare)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
Schilderij van de Tsjaerddyk met nummer 36 (©: bd folsgare)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
2004, een nieuw dak (©: W. Heida)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
Tsjaerddyk 36 na de verbouwing (©: Atse Bruin)
De kruidenier op Tsjaerddyk 36
1956 Theunis de Bruin ( met bril) met de buren van nr 34 (©: Dorpsbelang Folsgeare)

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes

In 1841 bouwt timmerman Johannes Paulus Spiering in Folsgare tegenover het kerkhuis een winkel met daar achter een woning. Hij heeft het perceel gekocht van Roel Uiltjes die ernaast woont en hoopt later een koper voor het pand te vinden. Als het pand klaar is, huren Kornelis Sjerps Piersma en zijn vrouw Hjebbeltje Sjoerds Sjaarda de winkel. Kornelis werkt als arbeider en zijn vrouw Hjebbeltje bestiert de winkel en het huishouden.

Kornelis en Hjebbeltje hebben de zaken goed voor elkaar en kopen in 1843 de zaak van Johannes Spiering. De winkel loopt goed zodat Kornelis stopt met zijn baan bij de boer en zich helemaal op de winkel stort. In 1853 overlijdt Hjebbeltje (die in het dorp Habeltje genoemd wordt). Kornelis is zijn steun en toeverlaat kwijt en kan het huishouden en de winkel niet alleen af. In 1856 zet hij de winkel te koop en verhuist in 1858 naar Oosthem. Hij verhuist in 1872 weer naar Folsgare en overlijdt daar op 80-jarige leeftijd(1880)

Sjirk Annes Cnossen en Eelkjen Johannes Grijpsma komen na hun huwelijk in 1856 naar Folsgare waar ze de winkel van Kornelis Piersma overnemen.

Trijntje, de oudste dochter van Sjirk Annes, (geboren 1859) gaat in 1874 naar Abbega, waar ze dienstmeid wordt. In 1880 komt ze zwanger weer thuis en bevalt van zoon Sjirk. Wie de vader is, blijft onbekend en haar moeder Eelkjen raakt hierdoor zo van slag dat ze in Franeker moet worden opgenomen. Kleinzoon Sjirk overlijdt op 6 november 1880, drie maanden oud en op 26 november overlijdt Eelkjen in Franeker.

Het gezin Cnossen heeft een zware tijd achter de rug maar met de steun van de kleine gemeenschap van Folsgare komt het leven weer op de rails.  Grietje, de jongste dochter ( geboren 1865), zorgt voor haar vader en haar jongste broertje Anne Sjirks ( geboren 1869). 

Deze Anne Sjirks trouwt in 1895 met Antje of Anna Annes de Jong uit IJsbrechtum. Hij is dan koopman en winkelbediende bij zijn vader.

Zie voor meer informatie:

De kruidenier op Tsjaerddyk 36, nl
De winkelman op Tsjaerddyk 36, fr
Dorpsbelang FolsgeareReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)