De kruidenier op Tsjaerddyk 36

Op de zijkant van de gevel, boven het winkelraam, hangen twee borden waarop reclame wordt gemaakt voor “Van Nelle Koffie en Thee”. Eronder staan Anne Sjirks en zijn zoontje Sjirk Annes. Bovenstaande is de toelichting op foto links.

In 1841 bouwt timmerman Johannes Paulus Spiering in Folsgare tegenover het kerkhuis een winkel met daar achter een woning. Hij heeft het perceel gekocht van Roel Uiltjes die ernaast woont en hoopt later een koper voor het pand te vinden. Als het pand klaar is, huren Kornelis Sjerps Piersma en zijn vrouw Hjebbeltje Sjoerds Sjaarda de winkel. Kornelis werkt als arbeider en zijn vrouw Hjebbeltje bestiert de winkel en het huishouden.

 


 

Kornelis en Hjebbeltje hebben de zaken goed voor elkaar en kopen in 1843 de zaak van Johannes Spiering. De winkel loopt goed zodat Kornelis stopt met zijn baan bij de boer en zich helemaal op de winkel stort. In 1853 overlijdt Hjebbeltje (die in het dorp Habeltje genoemd wordt). Kornelis is zijn steun en toeverlaat kwijt en kan het huishouden en de winkel niet alleen af. In 1856 zet hij de winkel te koop en verhuist in 1858 naar Oosthem. Hij verhuist in 1872 weer naar Folsgare en overlijdt daar op 80-jarige leeftijd(1880)

Sjirk Annes Cnossen en Eelkjen Johannes Grijpsma komen na hun huwelijk in 1856 naar Folsgare waar ze de winkel van Kornelis Piersma overnemen. Trijntje, de oudste dochter van Sjirk Annes, (geboren 1859) gaat in 1874 naar Abbega, waar ze dienstmeid wordt. In 1880 komt ze zwanger weer thuis en bevalt van zoon Sjirk. Wie de vader is, blijft onbekend en haar moeder Eelkjen raakt hierdoor zo van slag dat ze in Franeker moet worden opgenomen. Kleinzoon Sjirk overlijdt op 6 november 1880, drie maanden oud en op 26 november overlijdt Eelkjen in Franeker.

Het gezin Cnossen heeft een zware tijd achter de rug maar met de steun van de kleine gemeenschap van Folsgare komt het leven weer op de rails. Grietje, de jongste dochter ( geboren 1865), zorgt voor haar vader en haar jongste broertje Anne Sjirks ( geboren 1869). Deze Anne Sjirks trouwt in 1895 met Antje of Anna Annes de Jong uit IJsbrechtum. Hij is dan koopman en winkelbediende bij zijn vader.


In 1899 komt er een kleine Sjirk Annes en een jaar later overlijdt Sjirk Annes sr., bijna 79 jaar oud. Anne Sjirks neemt nu de winkel van zijn vader over. De winkel van Anne Sjirks drijft op de dorpsbewoners en de boeren buiten het dorp. Buiten het dorp is het bezorgen van de boodschappen de gewoonte. Hij gaat, net als zijn vader, op maandag bij de boerinnen langs om te vragen wat ze nodig hebben. Op dinsdag worden de honden, 2 soms 3 stuks, voor de kar gezet en vertrekt hij naar Sneek om de bestellingen op te halen. In de stad Sneek geldt een verbod voor honden en die laat hij achter bij hotel Hanenburg. Thuisgekomen worden de bestellingen gesorteerd en op woensdag met een kleine kar bij de boeren in de omgeving bezorgd. De nabestellingen haalt hij op vrijdag uit Sneek en bezorgt die op de namiddag of op zaterdag. Het brengen van de boodschappen naar de boerderijen in de omgeving was nog een heel karwei over de onverharde voetpaden en kostte veel tijd en energie.


 


Daarna is het pand geen winkel meer en wordt het een doorgangshuis voor velen die er maar voor korte tijd blijven wonen. Eén van hen is Dieuwke Wiersma, de jongste dochter van timmerman Jelle Wiersma die er tegenover woont op Tsjaerddyk 41. Dieuwke woont er van mei 1988 tot november 1989.

In 2004 wordt het puntdak van het huis gesloopt en vervangen door een dak met een ruimere zolder.

 In één van de oudste huizen aan Tsjaerddyk met het nieuwe dak, zonder de reclame borden van Anne Sjirks voor “Van Nelle Koffie en Thee” en zonder het winkelraampje, woont nu Wytske Heida.

Tekst: A.Bruin Bewerking: Wytske Heida

Zie voor meer informatie:

Venster 4 De kruidenier op Tsjaerddyk 36.pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: bd folsgare

Opmerkingenvenster

De kruidenier op Tsjaerddyk 36