Folsgare 1940-1945

Folsgare 1940-1945
©: dbfolsgeare
Folsgare 1940-1945
Haitze Wiersma (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Folsgare 1940-1945
Familie Posthuma (©: Wout Zijlstra)
Folsgare 1940-1945
tekening Johannes Beute (Tjitse) (©: Atse Bruin)
Folsgare 1940-1945
De Lastdrager, 1915 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Folsgare 1940-1945
De kelder op de achterzijde van de boerderij (©: Tjeerd de Boer)
Folsgare 1940-1945
Anna de Rooij ( Dora) (©: zietsma)
Folsgare 1940-1945
De schuilplaats op zolder bij Sweering (©: Wytske Heida)
Folsgare 1940-1945
Anna de Rooij 1943 (©: zietsma)
Folsgare 1940-1945
Torenklok (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Folsgare 1940-1945
kinderen bij de bomkrater (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Folsgare 1940-1945
boerderij Speerstra (©: Wytske Heida)
Folsgare 1940-1945
Schilderij van de boerderij op Tsjaerddyk 27 (©: Wout Zijlstra)
Folsgare 1940-1945
kerktoren Folsgare (©: Dorpsbelang Folsgeare)

De Tweede  Wereldoorlog is in Folsgeare relatief rustig verlopen.  De oorlogsjaren hebben echter wel  degelijk hun sporen achtergelaten, al is er niet veel over bekend. In dit venster zijn diverse wetenswaardigheden bij elkaar gebracht.

Het eerste dat bekend is, dateert al van voor het uitbreken van de oorlog.

Bij het verbouwen van de tweede school van Folsgeare komt een tekst tevoorschijn die op 13 september 1938 op een wand is geschreven. Hierin beschrijft timmerman Thomas Stallinga ( Tsjaerddyk 22) zijn bezorgdheid over het uitbreken van een nieuwe oorlog.

Hij heeft het goed voorzien. Na de inval van Duitsland in Polen verklaren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op 3 september 1939 nazi Duitsland de oorlog.  De Tweede Wereldoorlog is een feit.

De meeste verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Folsgare gaan over de vele onderduikers die in deze periode in het dorp een veilige verblijfplaats hadden.

Onder meer op Strûpenkeal hebben vele onderduikers een veilige schuilplaats gevonden.  Feike van de Velde woonde in de oorlog als kind op deze boerderij. Hij vertelt dat er soms wel zeven onderduikers op de boerderij woonden. In de tuin bij de familie stond een spiegel die gericht was op het pad vanuit het dorp naar de boerderij. Vanuit het huis was dan altijd te zien of er iemand aan kwam en wie. In het dorp hingen sommige mensen ook spiegels op aan de bomen. Zo konden ook zij in de gaten houden wie er aan kwam.

Zie voor meer informatie:

1940-1945 NL
1940-1945 FR
Dorpsbelang FolsgeareReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)