Standbeeld: de Monniken. Drie gestileerde monniken van cortenstaal

De monniken van het klooster Thabor bij Tirns en het Oldeklooster (Bloemkamp) bij Hartwerd hebben een bijdrage geleverd tot de aanleg van de dijken in de oude Middelzee. Deze dijken zijn nog steeds nadrukkelijk in het landschap aanwezig. De drie pijlers zijn symbolisch voor de Jongedyk, de Tsjaerddyk en de Mieddyk. De plaat in de vorm van een plompblad stelt de strook land voor waarop Folsgare als terpdorp is ontstaan.

Ontwerp en uitvoering: Annet Haring, Ureterp.

In opdracht van de Culturele Raad van de voormalige gemeente Wymbritseradeel 1995.

Zie voor meer informatie:

Venster 18 Standbeeld de Monniken Drie gestileerde monniken van cortenstaal.pdf


Colofon

Tekstbord bij het standbeeld


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: Wytske Heida

Opmerkingenvenster

Standbeeld: de Monniken. Drie gestileerde monniken van cortenstaal

Kaart