Tsjaerddyk 44 en `t Streekje

Tsjaerddyk 44 en `t Streekje
©: wytskeheida2547

Johannnes Paulus Spiering, getrouwd met Trijntje Harmens Dijkstra, komt rond 1825 vanuit IJlst als timmerman in ons dorp, op Tsjaerddyk 42, wonen. Het dorp heeft sinds het overlijden van Edgar Scheltes in 1783 geen timmerman meer gehad. Folsgare is nog maar klein, er staan op dat moment slechts zes woningen in het dorp. Twee huizen zijn in bezit van de kerk, er is een arbeiderswoning, een timmerzaak en verder zijn er nog twee koemelkers. De timmerzaak heeft te weinig ruimte en in 1836 bouwt Spiering een huis met timmerschuur op Tsjaerddyk 44. Het wordt met erfpacht gebouwd op een stuk land dat eigendom is van de pastorie, genaamd de Baetwe. Op dit perceel is de latere Garastrjitte aangelegd. J.P.Spiering overlijdt in 1849 en Pieter Willems Twijnstra, een vrijgezelle slagerszoon uit Abbega, volgt hem als timmerman op.

© Tekst: wytskeheida2547 © Foto voorblad: wytskeheida2547
Lees meer

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)