de Boschma boerderij

de Boschma boerderij
©: archief db Folsgare

De familienaam “Boschma” vindt zijn oorsprong op Sassinga State in Hennaard. De oude state is afgebroken en vervangen door een boerderij. Bij de boerderij  lagen grote boomplantages die in die periode zijn gekapt. Sassinga State werd in de volksmond dan ook wel de “Boschpleats” genoemd. Eind 18e eeuw is Hilbrand Rintjes  pachtboer op deze boerderij.

Hilbrand Rintjes is de tweede zoon van Rintje Joukes Runia en Grietje Hilbrands. Hij is in 1749 geboren in IJsbrechtum en trouwt in 1795 op de “Boschpleats” in Hennaard met Pietje Hanses uit Makkum. Het huwelijk zal kinderloos blijven.

Hilbrand zijn zus Yttje Rintjes ( geboren 1755)  trouwt in 1774 in IJsbrechtum  met Jan Douwes (geboren in 1743) Ze wonen eerst in IJsbrechtum waar drie kinderen worden geboren. Later verhuizen ze naar Goënga waar het gezin met nog drie kinderen wordt uitgebreid. 

Wanneer Hilbrand Rintjes met zijn vrouw Pietje Hanses in 1802 naar Tjalhuizum verhuist, komt zijn zus Yttje met haar man Jan Douwes en hun kinderen op de  “Boschpleats” in Hennaard. 

De oudste zoon van Jan Douwes en Yttje,  Douwe Jans, trouwt in 1801 met Jantje Sjoerds uit Spannum. Het paar blijft eerst in Hennaard wonen, waar weer een Jan Douwes wordt geboren. Douwe Jans zoekt echter een eigen boerderij en met hulp van zijn oom Hilbrand Rintjes uit Tjalhuizum vindt hij die aan de Tsjaerddyk (29) net buiten  het dorp Folsgare.

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: archief db Folsgare

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)