Tsjaerddyk 32

Tsjaerddyk 32
©: dbfolsgeare
Tsjaerddyk 32
Folsgare 1887 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 32
origineel interieur, o.a. de bedstee (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 32
origineel interieur, o.a. inpandige waterput (©: Wytske Heida)
Tsjaerddyk 32
Folsgare 1887 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 32
Tsjaerddyk 32 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 32
Zoon Pieter en vader Jurjen bij de kalveren in het Marlân (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Tsjaerddyk 32
De kinderen op de weg staan voor het huis van Jurjen en Tjitje en één ervan is Wybren Sweering (©: Dorpsbelang Folsgeare)

Pietje Hilbrands Boschma woont vanaf haar geboorte in 1833 in Folsgare maar verhuist in 1872 naar Oosthem. Ze voelt zich daar niet thuis en wil terug naar Folsgare. In 1876 koopt ze van haar jongste broer Jouke Hilbrands Boschma een stukje onbebouwde grond aan de Tsjaerddyk met kadaster no 739.( later Tsjaerddyk 32)  Hierop laat ze een huis bouwen waar ze gaat wonen in een omgeving waar ze is opgegroeid en de mensen kent.

Pietje Hilbrands trouwt in 1880 met Jan van Netten en het huis aan de Tsjaerddyk komt in de verkoop. Rinke Douwes Reitsma koopt het huis voor zijn schoonmoeder Yke Ruurds Abma. Yke blijft aan de Tsjaerddyk wonen tot haar overlijden in 1893.

Na het overlijden van Yke Ruurds wordt er boedelscheiding gehouden en komt het huis in bezit van Rinke Douwes Reitsma. Het huis wordt verhuurd maar blijft in eigendom van de familie Reitsma. Hinke Rinkes Reitsma en haar man Albert Jans Twijnstra erven het huis in 1903 en willen het verkopen. In november 1904 koopt Rients Hiddes Frankena het huis, maar het komt pas vrij in 1905.

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Tsjaerddyk 32, nl
Tsjaerddyk 32, fr
Dorpsbelang FolsgeareReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Wytske Heida)