Diakoniehuizen

De huisnrs. 7 en 9 zien er nu heel anders uit dan op de foto. Op deze plek stonden namelijk tot 1966 drie huisjes onder één dak, de zgn. Diakoniehuizen, toebehorende aan de kerk. Links woonde Jan Boelens en zijn gezin. Hij was boerenknecht en getrouwd met Geertje. In het midden woonden Hendrik en Anna Bakker met hun gezin. Hendrik was handelaar in lompen, metalen, varkens en konijnen en ook schapenscheerder. Zijn vrouw Anna was vroedvrouw/baakster (`poppefangster`) en heeft vele jonge spruiten uit het dorp op de wereld geholpen.

Rechts woonde Sybe de Groot, hij was vrijgezel en slecht ter been. Hij had een `komelkerij` op de plek waar nu It Hof huisnr. 34 is (in de latere nieuwbouw). De melkbussen bracht hij ’s morgens naar het `stap` bij hem thuis aan de Lijkvaart, om opgehaald te worden door de `molkfarder` Brugt Bergsma. Sybe, in het dorp `greate Sybe` genoemd, bezat verder enkele percelen op de Greate Griene om zijn koeien te laten grazen en hooi voor de winter.

De onbewoonde eilanden Lytse Griene en de Greate Griene (kleine en grote groenlanden) scheiden het Sneekermeer van de Goingarijpster Poelen. Nu is het beheer ervan in handen van Staatsbosbeheer, maar vroeger gingen de boeren met hun pramen (platte schuiten) naar de overkant om te maaien en te hooien. Zij namen hun paarden en werktuigen mee aan boord.

Colofon

Plaatselijk Belang Goingarijp


© Tekst: Plaatselijk Belang Goingarijp - © Foto voorblad: PBG - zicht op de Diakoniehuizen vanaf de weg in de jaren zestig

Diakoniehuizen
©: PBG - zicht op de Diakoniehuizen vanaf de weg in de jaren zestig
Diakoniehuizen
Hendrik Bakker met zijn visvangst in de jaren zestig. Achter hem ‘t stap, waar de melkbussen werden klaargezet voor de melkpraam. (©: PBG)
Diakoniehuizen
Hendrik Bakker tijdens het schaapscheren bij een boer in de jaren vijftig (©: PBG)
Diakoniehuizen
oude ansichtkaart met aangezicht vanaf zijkant restaurant De Klokkenstoel in de jaren dertig (©: PBG)
Diakoniehuizen
achterzijde Diakoniehuizen aan de Lijkvaart in de jaren zestig (©: PBG)
Diakoniehuizen
links 'greate Sybe' op weg met de praam naar de Greate Griene in de jaren veertig (©: PBG)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Plaatselijk Belang Goingarijp )