Garastrjitte

Als het Ekersein eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is volgebouwd, wordt er een perceel aan de zuidzijde van Folsgare aangewezen voor nieuwbouw. Dit perceel draagt al eeuwen lang de naam: “ de Baetwe “. Het wordt al genoemd in 1511 in het Register van aanbreng onder : Folsgara Lolla Teakaz. Meijer : viir ponden hoijland, leggende an die suderside die pastoers huijs , genoempt :  die Baetwe  ende hoert toe die Pastoer. Het pastoers huijs staat op de terp ‘het Tsjerkepôltsje’ en wordt in 1755 afgebroken en niet herbouwd.  

De naam Baetwe komt op meerdere plaatsen voor o.a.  in Uitwellingerga waar “de kleijne Baetwe” en  “ de grote Baetwe” liggen.  Oosthem heeft ook een perceel, dat iets anders is geschreven, genoemd: “de Baetna “.Onder Cornwerd komen we de “ landhere Baettzie “ tegen. Of dit iets met de Baetwe te maken heeft, is niet bekend. Over de betekenis moeten we dan ook verder gissen. 
De straat in de nieuwbouw krijgt de naam Garastrjitte en niet de naam van het oude perceel ‘de Baetwe’.  De betekenis van Gara is in het oud fries vrij vertaald  “te gaer “ = samenkomen. ‘Gear’ in het Fries heeft  dezelfde betekenis als “Gara” , dus de Friese naam heeft de oude betekenis overgenomen. Gara is afgeleid van de oude benaming van het dorp Folsgara. Het perceel wordt in 1989  bouwrijp gemaakt. De sloot wordt gedempt en het terrein wordt opgehoogd. 

 


 


 

Er heeft een grote verschuiving in het dorp plaatsgevonden. Behalve een aantal mensen van buiten het dorp, hebben veel dorpsgenoten gekozen voor nieuwbouw en zijn er meerdere huurwoningen en eigen woningen vrijgekomen. Hierdoor ontstond de gelegenheid voor jongere dorpsgenoten om in het eigen dorp te blijven wonen. Van krimp en vergrijzing is geen sprake meer zoals het geval was in de jaren zestig van de vorige eeuw toen er in de dorpen van de toenmalige gemeente Wymbritseradeel niet of sporadisch gebouwd werd. 

 Er komt een bruggetje over de Folsgeasteropvaart dat de Garastrjitte verbindt met de Mieddyk, zodat  wandelaars  de mogelijkheid krijgen om een rondje te lopen. Langs de oevers is bij de brug voor de vele bootliefhebbers een mooie mogelijkheid ontstaan om hun bootje af te meren.  

verdere details

Zie voor meer informatie:

Venster 12 Garastrjitte.pdf


© Tekst: - © Foto voorblad: Dorpsbelang Folsgeare

Opmerkingenvenster

Garastrjitte