Garastrjitte

Garastrjitte
©: Dorpsbelang Folsgeare
Garastrjitte
Easthimmerwei 1989 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Garastrjitte
Al snel worden de eerste huizen gebouwd (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Garastrjitte
De voorbereiding van de bouw van de woningen aan de Easthimmerwei kant waar ook huurwoningen worden gebouwd (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Garastrjitte
De Garastrjitte is al snel vol gebouwd (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Garastrjitte
Bruggetje over de Folsgeasteropvaart. (©: Dorpsbelang Folsgeare)

 

Als het Ekersein eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is volgebouwd, wordt er een perceel aan de zuidzijde van Folsgare aangewezen voor nieuwbouw.

Dit perceel draagt al eeuwen lang de naam: “ de Baetwe “.

Het wordt al genoemd in 1511 in het Register van aanbreng onder : Folsgara

Lolla Teakaz. Meijer : viir ponden hoijland, leggende an die suderside die pastoers huijs , genoempt :  die Baetwe  ende hoert toe die Pastoer. Het pastoers huijs staat op de terp ‘het Tsjerkepôltsje’ en wordt in 1755 afgebroken en niet herbouwd.

De naam Baetwe komt op meerdere plaatsen voor o.a.  in Uitwellingerga waar “de kleijne Baetwe” en  “ de grote Baetwe” liggen. 

Oosthem heeft ook een perceel, dat iets anders is geschreven, genoemd: “de Baetna “.

Onder Cornwerd komen we de “ landhere Baettzie “ tegen. Of dit iets met de Baetwe te maken heeft, is niet bekend. Over de betekenis moeten we dan ook verder gissen.

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Garastrjitte, nl
Garastrjitte, fr
Dorpsbelang FolsgeareReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (wytskeheida2547)