Folsgeasterleane 15

Folsgeasterleane 15
©: DB Folsgeare
Folsgeasterleane 15
Kaart 1870 (©: Dorpsbelang Folsgeare)
Folsgeasterleane 15
Verval, door Reinder Ourensma (©: Reinder Ourensma)
Folsgeasterleane 15
Sloop, door Sipke Bakker (©: Sipke Bakker)
Folsgeasterleane 15
De plaats waar de boerderij heeft gestaan (©: Wytske Heida)

Vanuit het dorp kom je, links aan houdend, aan het eind van de Folsgeasterleane bij no. 15. De landweg werd  ook wel “Reade leane” genoemd. Het is een plek waar een oude gracht, omzoomd door bomen, aangeeft dat hier vroeger mensen hebben gewoond. De slopers hebben goed werk geleverd. Er is geen spoor meer terug te vinden van de Abma boerderij die hier heeft gestaan en die ruim 130 jaar in het bezit van de familie is geweest.  

Catharina Tichelaar uit Sneek was tot haar overlijden in 1844 eigenaresse van deze boerderij. Jessina Feickens, één van de dochters uit haar eerste huwelijk erft de boerderij, met als huurder Sjoerd Ates Ypma.

In november 1862 plaatst Jessina Feickens een advertentie in de Leeuwarder Courant.

Aan de Mac-Adamweg van Sneek naar Bolsward en aan den Rijdweg naar Folsgare is een welonderhouden Huizinge en Schure benevens Hieminge, Hovinge, Watermolen en verdere annexen te koop in huur bij Sjoerd Ates Ypma tot Petri Mei 1864.

 

Locatie

Folsgare

Zie voor meer informatie:

Folsgeasterleane 15, nl
Folsgeasterleane 15, fr
Wytske HeidaReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)