Het torenuurwerk van Folsgare

Het torenuurwerk van Folsgare
©: Atse Bruin

Hoewel de toren van de Laurentiuskerk  en de klok al ouder zijn, komt er pas in 1755 een uurwerk met wijzerplaat.  Onder leiding van ds. P. Wigiri, kerkvoogd Oege Jens Breeuwsma en de kerkraadsleden wordt er in dat jaar besloten om een torenuurwerk aan te kopen voor  “de toorn tot Folsgara “.  Twee meestersmeden uit Sneek, Hans Martens Joustra en Andries Lammers krijgen opdracht om een uurwerk te maken.

Inclusief arbeidsloon, materialen, haken voor de wijzerplaten, ‘gewigten’, ‘touweschijven’ etc. kost dit de kerkgemeenschap 390 Carolus guldens. 

Mogelijk was goedkoop, duurkoop want… al spoedig volgt de ene reparatie op de andere.

De eerste onkosten aan het uurwerk komen al in 1759. De wijzers van de klok worden in dat jaar verguld door Folkert Reitsma. In 1763 wordt het uurwerk gerepareerd door meester uurwerkmaker Tjalling Rodenhuis uit IJlst en in 1766 komen meester uurwerkmaker Gerrit Johannes en meestersmid Melis Wallis Oppedijk langs, beiden uit IJlst.

In 1775 wordt door Pytter Zeijlstra een wijzerplaat geverfd. In 1779 repareert Gerrit Johannes wederom het uurwerk. Jan Lierks komt in 1780 het uurwerk repareren.

In 1784 wordt het uurwerk door Freerk Ynses naar Wybe Gabes in Wommels gebracht voor groot onderhoud.  Johannes Camphuis uit Sneek wordt in 1791 uitgenodigd om eens naar het uurwerk te komen kijken.

De wijzerplaten schijnen  niet van geweldige kwaliteit te zijn want B. Izerda komt in 1793 langs voor het vergulden van  de wijzerborden.

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: Atse Bruin
Lees meer

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)