De grafstenen van de Foekema`s

De grafstenen van de Foekema`s
©: Tresoar

Voorin de kerk van Folsgare staan, in twee mooie houten kistjes, de grafstenen van Hoyte Wybes Foekema (1583-1661) en twee van zijn kinderen: Ulbe Hoytes (1611-1618) en Wybe Hoytes (1619-1641).

De stenen zijn in 2002 teruggevonden tijdens de aanleg van de centrale verwarming in de kerk door Harmen Foekema uit Wergea, een regelrechte afstammeling van Hoyte Wybes Foekema.

Het  is al eeuwen geleden dat deze familie in Folsgare woonde en een belangrijke rol speelde in de gemeenschap in en rond het dorp.

De oudste gegevens over deze familie komen uit het register van aanbreng uit 1511. Onder het hoofdstuk Folsgare wordt drie maal een Foekelaz (Foekema) genoemd: Jancka, Hoyte en Tjaerd Foekelaz. Zeker is het niet, maar mogelijk zijn het broers van elkaar.

Uit de stukken blijkt dat het gaat om een belangrijke familie.

Jancka Foekelaz woont aan de Tsjaerddyk 31 en Hoyte (Hoijta) Foekelaz op de locatie van de eind 19e eeuw afgebrande boerderij van Breeuwsma (nu Wallemadyk). Beide boerderijen zijn gedeeltelijk eigengeërfde boerderijen, dat een aanwijzing is dat ze hier al langere tijd wonen. Tjaerd Foekelaz is meier (huurder) op de boerderij aan de Folsgeasterleane 2.

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: Tresoar
Lees meer

Gerelateerde informatie


DocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)