Het reidpôltsje aan de Tsjaerddyk, nr 24 en 22

Het reidpôltsje aan de Tsjaerddyk, nr 24 en 22
©: archief gemeente Wymbritseradiel

De kerk van Folsgare bezat al eeuwenlang een ‘reidpôltsje’ (stukje grond, begroeid en omgeven door riet), kadastraal nrs. 740 en 741, aan de Tsjaerddyk. Hoe de kerk het in bezit heeft gekregen, is niet bekend. Waarschijnlijk is het al voor de reformatie in 1580 aan de kerk geschonken.

In die tijd was het niet ongewoon om een stuk land te schenken aan de kerk. In ruil daarvoor werd er voor het zielenheil van de overledene gebeden. Volgens het kerkarchief wordt het ‘pôltsje’ al sinds 1685 jaarlijks voor een schappelijke prijs verhuurd.

Echter, in het jaar 1875 staan de zaken er heel anders voor. De kerkvoogden zijn naarstig op zoek naar financiën om de bouw van de nieuwe kerk te kunnen bekostigen. Ze besluiten het ‘pôltsje’ te verkopen. Veel zal het niet opleveren, maar alles is meegenomen nu de financiële nood hoog is. Het ‘pôltsje’ wordt in de verkoop gedaan, maar het duurt nog een jaar voordat er iemand in geïnteresseerd is.

De broers Salomon ( in Folsgare Sake genoemd ) en Sjirk Heyns, zonen van Wilhelmus Salomon Heyns en Evertje Sikkes Goënga uit Wolsum, kopen het ‘pôltsje’ op 23 mei 1876 voor 75,- gulden van de kerk. 

Ze laten er een dubbele woning op bouwen en voegen er een klein stukje grond van de gemeente aan toe. Salomon en zijn tweede vrouw Anke de Jong ( getrouwd in 1867) wonen met hun kinderen op nr. 24.

Sjirk, in 1870 getrouwd met Lambertje van Zanten uit Nijland en hun zoon, gaan op nr. 22 wonen.

© Tekst: Wytske Heida © Foto voorblad: archief gemeente Wymbritseradiel
Lees meer

Gerelateerde informatie


Foto’sDocumentenReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsbelang Folsgeare)